Ηλεκτρονική Αίτηση

Αίτηση για το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ακρίβεια τα στοιχεία σας.
    Στα πεδία όπου μπορείτε να ανεβάσετε αρχείο (upload), οι επιτρεπόμενες μορφές είναι: png, jpg, pdf, doc, zip.
    Με την "Υποβολή" δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον μου ζητηθούν.
 

Verification

Skip to toolbar