Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, ανακοινώνονται στον παρακάτω πίνακα οι τριάντα πέντε (35) επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές για τον Α Κύκλου ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,  οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά (στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. συμπληρώνοντας το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ.

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ (κ. Κλωναρίδη Αντώνη) ή να σταλεί ηλεκτρονικά  στο e – mail του Π.Μ.Σ. master-tourism@teicrete.gr μέχρι  και τις 26/10/2018). Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο/α εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του/της.

Η δήλωση μαθημάτων η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ δύναται να μπορεί να τροποποιηθεί μεταγενέστερα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου παρουσιάζονται εδώ.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (με αλφαβητική σειρά)
1. Αποστολάκη Ελένη Κυριακή
2. Βαβουράνακης Δημήτρης
3. Βασιλακάκη Αργυρώ
4. Βισκαρουδάκη Ιωάννα
5. Βόγκλη Χριστοδούλη
6. Δάλμαρης Βλάσιος
7. Δελημιχάλης Μαρίνος
8. Διαλυνά Δέσποινα
9. Δρακωνάκη Ελένη
10. Ηλιού Χαρίκλεια
11. Καλαϊτζάκη Αικατερίνη
12. Καραπιπεράκης Εμμανουήλ
13. Κοκκινάκη Καλλιόπη
14. Λεγάκη Μαρία
15. Λενιδάκης Εμμανουήλ
16. Λεονταράκη Ανθούλα
17. Μαγουλιανού Μαρίνα
18. Μιχελιουδάκη Σταυρούλα –  Έλλη
19. Μούρκας Θεοφάνης
20. Μπαμιεδάκη Μαριαλένα
21. Νίχλος Ιωάννης
22. Ουρανού Ερμιόνη
23. Παπαδάκης – Κτιστάκης Ιωάννης
24. Παπακωνσταντίνου Ευστάθιος Μάριος
25. Πασσάς Ιωάννης
26. Σιγανού Φωτεινή
27. Σκουλάκης Κωνσταντίνος
28. Σουμαλά Μαρία
29. Σπύρου Παρασκευή
30. Στεφανάκη Ελευθερία
31. Στρατήγης Νικόλαος
32. Σώτα Χαρά
33. Φωτιάδου Άννα
34. Χουστουλάκης Εμμανουήλ
35. Χρηστάκης Γεώργιος

ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ.

Skip to toolbar