ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Διαδικασίες ΠΜΣ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Στα πλαίσια της καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης του χρόνου σας και προκειμένου να είστε τυπικοί με τις υποχρεώσεις σας στο ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, παρακάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Αποδοχή παρακολούθησης ΠΜΣ

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την ενημέρωση από τη γραμματεία ότι έχετε επιλεγεί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, οφείλετε εντός 5 ημερών να αποστείλετε ηλεκτρονικά την Δήλωση Αποδοχής Θέσης στο ΠΜΣ στο email : master-tourism@hmu.gr. Μετά την παρέλευση του 5νθήμερου και εφόσον δεν έχει ληφθεί το κάτωθι έγγραφο αυτόματα θεωρείται ότι δεν δέχεστε να παρακολουθήσετε το μεταπτυχιακό.

Ιδρυματικός λογαριασμός

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο ΠΜΣ, θα δημιουργήσετε ιδρυματικό email το οποίο διαμορφώνεται από τον αριθμό μητρώου σας και την κατάληξη @edu.hmu.gr π.χ. mdt00@edu.hmu.gr. Η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους διδάσκοντες, τη γραμματεία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εντός του Πανεπιστημίου θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ μέσω του ιδρυματικού email.  Επίσης με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό επικοινωνείτε με όλες τις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ.

Μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένου προβλήματος και μέχρι της αποκαταστάσεώς του θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω προσωπικού email.

On line Φοιτητολόγιο

Μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας κάνετε την εγγραφή σας και τη δήλωση μαθημάτων σας, παρακολουθείτε τη βαθμολογία των μαθημάτων σας καθώς επίσης κάνετε αιτήσεις για πιστοποιητικά- βεβαιώσεις που μπορεί να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

E-Class

Η πλατφόρμα eClass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Για την εγγραφή σας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στη σελίδα του eclass ώστε να έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σας καθώς και των σημειώσεων, των εργασιών ή ακόμα της βαθμολογίας που μπορεί να αναρτούν οι καθηγητές σας

Επικοινωνία με την γραμματεία

Η επικοινωνίας σας με τη γραμματεία γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2810- 379670 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email : master-tourism@hmu.gr είτε κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Σχολή ΣΕΔΟ 1ος όροφος) Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-12:00 και Πέμπτη 16:30-19:00.

Εξεταστική

Η εξεταστική πραγματοποιείτε μετά το πέρας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και η επαναληπτική εξεταστική συμπίπτει με την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του προπτυχιακού.

Πάσο

Για την έκδοση του δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας, στο link https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ κάνετε εγγραφή ως «μεταπτυχιακός φοιτητής» και εν συνεχεία κάνετε είσοδο στην εφαρμογή όπου σας δίνονται σαφείς οδηγίες για την έκδοση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Αίτηση – δήλωση θέματος για διπλωματική

Μετά από ανακοίνωση για τις δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών, έρχεστε σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή, συμφωνείτε το θέμα και υποβάλλετε υπογεγραμμένη από εσάς και τον καθηγητή σας την κάτωθι αίτηση  Αίτηση Δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ στην γραμματεία.

Για την εκπόνηση της εργασίας σας ακολουθήστε τον Οδηγό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση που το θέμα αλλάξει, σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή, οφείλετε να υποβάλλετε εκ νέου αίτημα δήλωσης διπλωματικής εργασίας, διαφορετικά αν αυτό γίνει αντιληπτό μετά την παρουσίαση της διπλωματικής θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στη λήψη του πτυχίου σας.

Αίτηση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής σας εργασίας, ορίζεται τριμελής επιτροπή για την αξιολόγησή της καθώς και συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

Πριν την παρουσίαση της εργασίας σας προσκομίζετε στην γραμματεία τα απαιτούμενα κάτωθι έντυπα ή τα αποστέλλετε με email στο master-tourism@hmu.gr.

 

Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών

  1. Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών.
  2. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής μεταπτυχιακού διπλώματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://morpheus.hmu.gr/ και στη συνέχεια να μεταβούν στην πρόσκληση «Αίτηση Αποφοίτησης» και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης, οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος:
  • την Ακαδημαϊκή Ταυτότητά τους, αν έχει εκδοθεί
  • να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τη διπλωματική εργασία τους μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της (pdf & powerpoint).
  • σε περίπτωση που η διπλωματική σας εργασία δημοσιευθεί στη βιβλιοθήκη (για αυτό θα σας ενημερώνει ο επιβλέπων καθηγητής όταν σας ανακοινώνει και το βαθμό της διπλωματικής σας) θα πρέπει να έρχεστε σε επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μέσω email LibHer@hmu.gr ή στα τηλέφωνα 2810 379827 & 379332 για να σας κατευθύνουν για τις ενέργειές που πρέπει να κάνετε για τη δημοσίευση της εργασίας σας. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, η γραμματεία λαμβάνει επιστολή και προχωράει στην ολοκλήρωση της έκδοσης του διπλώματος.
  1. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, η οποία επέχει θέση αντιγράφου διπλώματος, ενώ η χορήγηση του τίτλου
    σπουδών απονέμεται μετά την Τελετή Καθομολόγησης. Η μορφή του πτυχίου είναι κοινή για όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 

 

Λογαριασμός Κατάθεσης Τελών φοίτησης

Αριθμός Λογαριασμού: 0205-008833-17

IBAN: GR5701102050000020500883317

Code Bic (SWIFT Address): ETHNGRAA

Παραστατικό καταβολής τελών φοίτησης .

Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...

Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για λόγους ανωτέρας βίας το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον κο Αποστολάκη Αλέξανδρο  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη18/01/2024 και ώρα 17:00-20:00μμ.   Θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωση του...

3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης
3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο Τουρισμός στην Κρήτη, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος του νησιού μας στον τομέα της εργασίας, συνδιοργανώνουν την «3η...