Διαδικασίες ΠΜΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Στα πλαίσια της καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης του χρόνου σας και προκειμένου να είστε τυπικοί με τις υποχρεώσεις σας στο ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, παρακάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Αποδοχή παρακολούθησης ΠΜΣ

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την ενημέρωση από τη γραμματεία ότι έχετε επιλεγεί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, οφείλετε εντός 5 ημερών να αποστείλετε ηλεκτρονικά την Δήλωση Αποδοχής Θέσης στο ΠΜΣ στο email : master-tourism@hmu.gr. Μετά την παρέλευση του 5νθήμερου και εφόσον δεν έχει ληφθεί το κάτωθι έγγραφο αυτόματα θεωρείται ότι δεν δέχεστε να παρακολουθήσετε το μεταπτυχιακό.

Ιδρυματικός λογαριασμός

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο ΠΜΣ, θα δημιουργήσετε ιδρυματικό email το οποίο διαμορφώνεται από τον αριθμό μητρώου σας και την κατάληξη @edu.hmu.gr π.χ. mdt00@edu.hmu.gr. Η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους διδάσκοντες, τη γραμματεία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εντός του Πανεπιστημίου θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ μέσω του ιδρυματικού email.  Επίσης με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό επικοινωνείτε με όλες τις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ.

Μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένου προβλήματος και μέχρι της αποκαταστάσεώς του θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω προσωπικού email.

On line Φοιτητολόγιο

Μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας κάνετε την εγγραφή σας και τη δήλωση μαθημάτων σας, παρακολουθείτε τη βαθμολογία των μαθημάτων σας καθώς επίσης κάνετε αιτήσεις για πιστοποιητικά- βεβαιώσεις που μπορεί να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

E-Class

Η πλατφόρμα eClass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Για την εγγραφή σας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στη σελίδα του eclass ώστε να έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σας καθώς και των σημειώσεων, των εργασιών ή ακόμα της βαθμολογίας που μπορεί να αναρτούν οι καθηγητές σας

Επικοινωνία με την γραμματεία

Η επικοινωνίας σας με τη γραμματεία γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2810- 379670 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email : master-tourism@hmu.gr είτε κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Σχολή ΣΕΔΟ 1ος όροφος) Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-12:00 και Πέμπτη 16:30-19:00.

Εξεταστική

Η εξεταστική πραγματοποιείτε μετά το πέρας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και η επαναληπτική εξεταστική συμπίπτει με την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του προπτυχιακού.

Πάσο

Για την έκδοση του δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας, στο link https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ κάνετε εγγραφή ως «μεταπτυχιακός φοιτητής» και εν συνεχεία κάνετε είσοδο στην εφαρμογή όπου σας δίνονται σαφείς οδηγίες για την έκδοση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

 

 Αίτηση – δήλωση θέματος για διπλωματική

Μετά από ανακοίνωση για τις δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών, έρχεστε σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή, συμφωνείτε το θέμα και υποβάλλετε υπογεγραμμένη από εσάς και τον καθηγητή σας την κάτωθι αίτηση  Αίτηση Δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ στην γραμματεία.

Για την εκπόνηση της εργασίας σας ακολουθήστε τον Οδηγό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση που το θέμα αλλάξει, σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή, οφείλετε να υποβάλλετε εκ νέου αίτημα δήλωσης διπλωματικής εργασίας, διαφορετικά αν αυτό γίνει αντιληπτό μετά την παρουσίαση της διπλωματικής θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στη λήψη του πτυχίου σας.

 

Αίτηση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής σας εργασίας, ορίζεται τριμελής επιτροπή για την αξιολόγησή της καθώς και συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

Πριν την παρουσίαση της εργασίας σας προσκομίζετε στην γραμματεία τα απαιτούμενα κάτωθι έντυπα ή τα αποστέλλετε με email στο master-tourism@hmu.gr.

 

Αίτηση αποφοίτησης

Από τη στιγμή που ολοκληρώσετε την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, άμεσα υποβάλλετε αίτημα για να πάρετε το πτυχίο σας.

Συγκεκριμένα :

Υποβάλλετε στην γραμματεία Αίτηση Πιστοποιητικού Αποφοίτησης, αίτηση Συναίνεσης προσωπικών δεδομένων και παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) στην οποία θα αναφέρετε ότι «δεν έχω υποχρεώσεις προς τις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ σίτιση, στέγαση, ιατρείο και βιβλιοθήκη». Η ΥΔ θα απευθύνεται προς ΕΛΜΕΠΑ και μπορείτε να την δημιουργήσετε από το www.gov.gr και να την αποστείλετε απευθείας στο email : mastertourism@hmu.gr.

Επίσης σε περίπτωση που η διπλωματική σας εργασία δημοσιευθεί στη βιβλιοθήκη (για αυτό θα σας ενημερώνει ο επιβλέπων καθηγητής όταν σας ανακοινώνει και το βαθμό της εργασίας σας) θα πρέπει να έρχεστε σε επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μέσω email LibHer@hmu.gr ή στα τηλέφωνα 2810 379827 & 379332 για να σας κατευθύνουν για τις ενέργειές που πρέπει να κάνετε για τη δημοσίευση της εργασίας σας. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, η γραμματεία λαμβάνει επιστολή και προχωράει στην ολοκλήρωση της έκδοσης του πτυχίου.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στις κάτωθι ημερομηνίες :

  1. Από 07/11/2022-20/11/2022
  2. Από 05/12/2022-20/12/2022
  3. Από 01/4/2023-30/04/2023
  4. Από 01/11/2023-30/11/2023
  5. Από 01/12/2023-31/12/2023
  6. Από 01/04/2024-31/04/2024
  7. Από 01/06/2024-30/06/2024

 

Λογαριασμός Κατάθεσης

Αριθμός Λογαριασμού: 0205-008833-17

IBAN: GR5701102050000020500883317

Code Bic (SWIFT Address): ETHNGRAA

Παραστατικό καταβολής τελών φοίτησης .