Ηλεκτρονική Αίτηση

Αίτηση για το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε με ακρίβεια τα στοιχεία σας. Στα πεδία όπου μπορείτε να ανεβάσετε αρχείο (upload), οι επιτρεπόμενες μορφές είναι: png, jpg, pdf, doc, zip. Με την "Υποβολή" δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον μου ζητηθούν.
 

Verification