Ηράκλειο, 30-04-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  τέσσερις (4) Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει από δύο (2) υποτροφίες για τους φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης του 1ου και 2ου κύκλου σπουδών αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, για τους φοιτητές του β΄ κύκλου, οι υποτροφίες αφορούν στην έκπτωση των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο σπουδών κατά 50%, για 2 φοιτητές, με βάση την απόδοσή τους στα μαθήματα του 1ου  εξαμήνου σπουδών. (Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση και των τεσσάρων μαθημάτων του 1ου εξαμήνου.)

Για τους φοιτητές του α΄ κύκλου, οι υποτροφίες αφορούν στην έκπτωση των διδάκτρων για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας κατά 50% για δύο (2) φοιτητές, με βάση την απόδοσή τους στα μαθήματα το 2ου εξαμήνου σπουδών. (Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση και των οκτώ μαθημάτων του 1ου & 2ου εξαμήνου σπουδών.)

Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν μεταξύ των ισοψηφούντων φοιτητών/φοιτητριών. Στο παραπάνω πλαίσιο, καλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ., από 04 έως 18 Μαΐου 2020.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή που ορίστηκε με βάση τη σχετική πράξη της συντονιστικής επιτροπής.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Ειρήνη Δήμου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΛΜΕΠΑ

 

 

Skip to toolbar