ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Τετάρτη 09/06/2021 Παρασκευή 11/06/2021 Δευτέρα 14/06/2021 Πέμπτη 24/06/2021
17:30μ.μ. – 19:30μ.μ. Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος Τριχάς Νικόλαος Απλαδάς Γεώργιος Κουργιαντάκης Μάρκος
Γονιδάκης Φραγκίσκος