Αγαπητοί Υποψήφιοι Αγαπητές Υποψήφιες

Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την αίτηση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το μεταπτυχιακό για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα έχει 29 νέους φοιτητές/τριες.

Οι επιτυχόντες αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με βάσει αριθμό πρωτοκόλλου για διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

α/α Τελική κατάταξη επιτυχόντων για το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
1 13926/16.05.2023
2 14572/24.07.2023
3 14124/14.06.2023
4 14043/02.06.2023
5 14223/27.06.2023
6 14571/24.07.2023
7 14946/18.09.2023
8 15115/26.09.2023
9 13810/02.05.2023
10 13925/16.05.2023
11 14232/27.06.2023
12 14707/24.08.2023
13 14117/14.06.2023
14 14209/26.06.2023
15 14706/24.08.2023
16 14942/18.09.2023
17 14063/07.06.2023
18 14210/26.06.2023
19 14807/06.09.2023
20 13846/08.05.2023
21 14015/31.05.2023
22 15113/26.09.2023
23 15193/02.10.2023
24 15192/02.10.2023
25 14107/13.06.2023
26 14044/02.06.2023
27 14115/14.06.2023
28 14154/19.06.2023
29 14208/26.06.2023