Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για τους φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης του 1ου κύκλου σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η υποτροφία θα αφορά την απαλλαγή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο της περιόδου 2019 – 2020, η απονομή της θα γίνει με βάση την απόδοση των υποψηφίων στα μαθήματα που παρακολούθησαν (μέσος όρος βαθμολογίας), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση και των τεσσάρων μαθημάτων του 1ου εξαμήνου (ακαδημαϊκή περίοδος 2018 – 19).

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η υποτροφία θα κατανεμηθεί μεταξύ των ισοψηφούντων φοιτητών/φοιτητριών. Στο παραπάνω πλαίσιο, καλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά από 10/9/2019 έως 30/9/2019 σχετική αίτηση, στην γραμματεία του προγράμματος.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή που ορίστηκε με βάση την σχετική πράξη της συντονιστικής επιτροπής.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Αργυρώ Μουδάτσου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΛΜΕΠΑ

>> Αίτηση για τη Χορήγηση Υποτροφίας

Skip to toolbar