Παράταση στην υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για τον 5ο κύκλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2022. Για πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά και την αίτηση πατήστε Προκήρυξη νέου κύκλου ΠΜΣ.