ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Απαλλαγή τελών φοίτησης για τους φοιτητές του 5ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

  1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό
  2. Πρόσφατο Ε1
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ” δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τέλη φοίτησης του ΠΜΣ με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.4485/2017 και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή”.

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την συντάξετε ηλεκτρονικά μέσω του www.gov.gr και να την αποστείλετε μαζί με την αίτηση απαλλαγής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο email : master-tourism@hmu.gr έως τις 24/10/2022.

 

Η απαλλαγή τελών φοίτησης υπολογίζεται βάσει του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος απόφαση 104375/Ζ1 ΦΕΚ 4659/ 05.09.2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών/τριων για την α΄ φάση
Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών/τριων για την α΄ φάση

Λόγω έντονου ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για τον πρώτο κύκλο αιτήσεων που θα ολοκληρωνόταν 15/06/2024, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση έως τις 21/06/2024.  Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024 –2025
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024 –2025

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024  – 2025 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει το νέο κύκλο σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου...

Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...